Módulo 1, Lección 1
En Progreso

1 – Conceptos y programas a instalar


URLs útiles:
– Descarga de VScode: https://code.visualstudio.com/
– Descarga de Nodejs: https://nodejs.org/en/
– Descarga de Metamask: https://metamask.io/
– Pinata: https://www.pinata.cloud/
– Chainlist: https://chainlist.org/
– Remix: https://remix-project.org/
– Para recibir tokens de prueba en Mumbai: https://faucet.polygon.technology/
– OpenSea testnet: https://testnets.opensea.io/
– Opensea mainnet: https://opensea.io/